26 Şubat 2010 Cuma

7 - Boya!

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Boya: 1. Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde  
          2. Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
          3. Aldatıcı görünüş. 
          4. Yazmak için kullanılan mürekkep.

6 - Real?


 

  

 

Real: Gerçek, hakikat, asıl, sahici

5 - IMF


IMF: Uluslararası Para Fonu, ya da daha çok bilinen kısaltmasıyla IMF (International Monetary Fund), global finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur. 1944 yılında ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods'da kurulan ve 1947'de fiilen çalışmaya başlayan milletlerarası ekonomik meselelerle uğraşan bir teşkilattır.

4- AxJoker: Joker, çizgiroman kahramanı Batman'in en büyük düşmanıdır. Joker 1989 tarihli Batman filminde Jack Nicholson tarafından canlandırılmıştır. 2008 yılında vizyona giren Kara Şövalye'deki Joker karakterini, film çekimleri bittikten sonra hayatını kaybeden Heath Ledger canlandırmıştır. Jack Nicholson'un canlandırdığı Joker rolüne oranla daha çok şiddetten yana ve karanlık tarafı ağır basan yenilenmiş bir Joker'i oynamıştır.

3 - Seçimden Kaçmak Enternasyonel Ahlaka Sığmaz!

Enternasyonel: dünya işçi sınıfı hareketinin, uluslararası dayanışma ve örgütlenmeyi sağlayabilmek için, 19. yy'ın ikinci yarısında başlayan çalışmaları sonucu oluşturulan konferans ve sekreteryalara verilen ad.

2 - Mast Göneller

 

Mast Göneller:  20. yüzyılın ilk yarısında çorçuva' da dünyaya gelen mast göneller çağımızın en önemli düşünürlerdendir. söyledikleri ve yaptıklarıyla çağdaşı düşünürler ve sanatçılar arasında adeta ilgi odağı olmuştur. Mast göneller geçtiğimiz yüzyıldan bu yana tembellik üzerine denemeleri, söz söylemeden yorum üretmesi ile doğduğu topraklar olan çorçuva' da tanınmıştır. Giriştiği maksatsız aksaklar ile de genç sanatçı ve düşünürlere köstek olmuştur. Mast göneller' in günümüze etkisi sanat ve özellikle yazın dünyasında görülmektedir. Spiritüel ve psikastenik kişiliği ile vurdışacılığı kendi üstgerçekçiliği ile aynı potada eritmiş, nitekim başarılı da olmuştur. Halen hayatta olan mast göneller çağımızın en önemli isimlerindendir.
Hanifesto ismini verdiği manifestosu şöyledir:

-Tek hedefimiz hissedilmezlik.

- Gerçeğin acı verdiğini söylerler, bazende verir.

- Sürrealizm yoktur, üstgerçekçilik vardır.

- Perspektif bir dünyada yaşıyoruz.

- Yer çekimi savaşılacak bir şey değil sevişilecek bir şeydir.

- Dışavurumculuk yoktur, vurdışacılık vardır.

- Demokratik rejimler yaptım oldu anlayışını kaldırmaz.

- İhtiyaç özgürlüğü kısıtlıyor (olabilir).

- İnsanlar aynılaşırsa yahut aynılaşınca çeşitli olaylar olur.

- Kaos kollektif bir durumdur.

- Kollektif oluşu doğasına yahut doğaya terstir, gibi.

- Hepimiz çorçuvalıyız.

- Sihlerin pencab dilinde onüç.

- Tanrıya aidiyeti simgeler.

- Allah korkusu.

- Delilik yoktur.

- Dahilik yoktur.

- Gerçeklikle aramızda 2,5 saniye vardır.

- Korkulabilecek herşeyden korkmak.

- Yuf olsun proleterlere !

- Ey tembellik, uzun süren sefilliğimize acı !

- Ey sanatların ve soylu erdemlerin anası tembellik, insan kaygılarına merhem ol !

1- Vicdanı Yanıltan Ne?

 


Vicdan:  Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.